DOMINIK HOPJAK

Absolvent Univerzity Komenského - Fakulty telesnej výchovy a športu v odbore trénerstvo a fitness.

Absolvované kurzy:

 • CrossFit Level 1,Viedeň
 • CrossFit Endruance (vytrvalosť a bežecké techniky), Sydney
 • Certifikát 1,2 z austrálskeho "ketlebellového" inštitútu
 • Medzinarodný tréner TRX - suspension trainer
 • Redcord Active
 • SM systém certifikát 1,2 – stabilizácia a mobilizácia chrbtice 
 • Strong First - SFB Bodyweight Course
 

JINDŘICH TOVARYŠ

Študent Univerzity Komenského - Fakulty telesnej výchovy a športu v odbore trénerstvo, fitness a učiteľstvo.

Absolvované kurzy:

 • Crossfit Level 1, Miláno
 • Medzinárodný tréner TRX - suspension  trainer
 • CrossFit Olympic lifting course Level 1

Jindro sa v roku 2012 a 2013 ako jediný zo Slovenska, Čiech a Poľska z počtu viac ako 10,000 športovcov kvalifikoval na európske CrossFit games, ktoré sa konali v Kodani. Na Regionals postupoval z 29. a 33.miesta a na koniec sa umiestnil na 33. a 37. Mieste.

 

Daniel Miladinovič

Študent 4 ročníka na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe.

Absolvované kurzy:

 • Kondičný tréner 4. kvalifikačného stupňa (Bc.)
 • Kettlebells FORCE L1 (7.11.2015 Praha)
 • Absolvent školy drepu
 

ERIK TÓTH

Študoval regeneráciu a výživu v športe na Masarykovej univerzite v Brne.

Absolvované kurzy:

 • Kondičný tréner Fitness Institut Tonus 2011
 • CrossFit Level 1, Twente
 • CrossFit Level 2, Barcelona
 

RADOSLAV IVAN

Študent 5. ročníka na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, odbor kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe.

Absolvované kurzy:

 • Kondičný tréner 4. kvalifikačného stupňa (Bc.)

Rado je bývalý juniorský a seniorský reprezentant Slovenska v atletike (400 m cez prekážky) o čom svedčia aj jeho úspechy – je viacnásobným majstrom Slovenska na 400 m cez prekážky a v štafete na 4 x 400 m. Pôsobí tiež ako tréner atletiky a osobný kondičný tréner v individuálnych a kolektívnych športoch.   

 

SAMUEL PIASECKÝ

Slovenský reprezentant v športovej gymnastike. Medzi najvýznamnejšie úspechy nepochybne patrí účasť na Letných olympijských hrách 2012 v Londýne, kde úspešne reprezentoval Slovensko. No cennými sú určite aj umiestnenia na Svetovom pohári, či Majstrovstvách sveta a Európy.

Športové úspechy:

 • Letné olympijské hry 2012, Londýn, Spojené kráľovstvo - 11. miesto na bradlách
 • Majstrovstvá Európy 2012, Montpellier, Francúzsko - 5. miesto na bradlách, 7. miesto finále na hrazde
 • Majstrovstvá Sveta 2011, Tokio, Japonsko - 77. miesto v kvalifikácii viacboja
 • Majstrovstvá Európy 2011, Berlin, Nemecko - 12. miesto finále viacboja
 • Majstrovstvá Sveta 2010, Rotterdam, Holandsko - 8. miesto finále na hrazde
 • Majstrovstvá Európy 2009, Milan, Taliansko - 5. miesto na bradlách, 13. miesto finále viacboja
 • Majstrovstvá Európy 2006, Volos, Grécko - 8. miesto na bradlách
 • Svetový pohár B kategórie 2006, Maribor, Slovinsko - 1. miesto na bradlách, 4. na hrazde
 • Finále pretekov Svetového pohára 2008, Cottbus, 3. miesto na bradlách

GABRIEL BUZGÓ

V súčasnosti pôsobí na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, ako odborný asistent. Zabezpečuje vyučovanie predmetov Základy prvej pomoci (PP) Vzpieranie (PVP) a Príprava a vedenie jednotlivca v súťaži - vzpieranie (VP). Po prerušení aktívnej športovej kariéry (5 rokov evidovaný v juniorskej reprezentácii SR) absolvoval vysokoškolské štúdium (Mgr.) v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo so špecializáciou vzpieranie na FTVŠ UK v Bratislave. Získal najvyšší stupeň trénerskej kvalifikácie vo vzpieraní. V roku 2009 úspešne ukončil postgraduálne štúdium (PhD.) v odbore športová kinantropológia. Má evidovaných 10 participácií na riešení vedeckých grantov a 27 registrovaných publikácií. V roku 2012 absolvoval diaľkovú formu odborného pomaturitného štúdia v odbore „Zdravotnícky záchranár“. V rámci svojej odbornej a pedagogickej činnosti pôsobil ako lektor školenia trénerov 1. až 3. stupňa a ako lektor školenia trénerov vzpierania 1. až 3. stupňa. V Slovenskom zväze vzpierania je garantom vzdelávania trénerov vzpierania.

 

Gym

Prihlásenie